Oslo Sentrum
22.-25. september

Treplantingens dag i Frognerparken

Frognerparken

25. september 

Prosjektet Oslotrær planlegger en treplantingsdag i Frognerparken 25 september.

Anledningen er at Bymiljøetaten ønsker å plante inn større eksemplarer av trær som mangler i Frognerparkens formelle anlegg.

Parkforvalter og driftsansvarlige har identifisert behovet og sørger for beskrivelse av de oppgaver som skal gjøres i tett samarbeid med Byantikvaren.

Oslotrær ønsker å benytte denne muligheten til å synliggjøre og informere publikum om arbeidet som gjøres med trær i Frognerparken spesielt og Oslo kommune generelt.

  • Arbeidet legges til en lørdag, slik at det er publikumsvennlig
  • Egne midler settes av slik at oppgavene som gjøres blir forklart til publikum underveis
  • Vi inviterer til samarbeid om formidling, (møte en ekspert, forsøke seg på registrering av trær, oppgaver for barn og voksne)
  • Vi lanserer lørdag uke 38 som årlig treets dag i Oslo og fremmer forslag til sted for gjennomføring i 2022.
  • evaluering og etablering av samarbeidsforum for treets dag

Program